Система управління та контролю лісових ресурсів. Оптимальний баланс між приростом лісу та його заготівлею

ЯК ПРАЦЮЄ S.FOR

Аналіз супутникових знімків

Супутникові знімки дозволяють ідентифікувати види дерев на основі їх екологічних та просторових особливостей, а аллометрія показує дані про висоту дерева, вік та біомасу для даного деревостою.

Повітряне та наземне LIDAR сканування ​
Точні дані про місцезнаходження, висоту, породи окремих дерев та ділянок лісу.

S.FOR INVENTORY

Маркування лісу штрих-кодом​

Пластикова бирка із нанесеним штрих-кодом, набита на круглий ліс – основний елемент обліку.​

Переміщення, вивіз, реалізація​

Вся інформація про ліс, що транспортується, зашифрована в QR-коді. Одночасно з друком документу інформація передається до центральної бази даних.​

S.FOR TRACKING

Поліція​

Найефективніший спосіб контролю легальності лісу – перевірка його переміщення з лісосіки до покупця чи на переробку.

Сертифікат походження деревини ​

Автоматично формує сертифікат походження пиломатеріалів та виробів із деревини. Наявність сертифікату – гарантія легальності та прозорості ланцюжка постачання пиломатеріалів та виробів з деревини для покупців..

Раннє виявлення лiсових пожеж

Автоматичне виявлення пожежі на ранній стадії. Bизначення координат займання. Aвтоматичне формування сигналу тривоги. Kонтроль за засобами та обладнанням пожежогасіння

S.FOR CONTROL

S.FOR PROCESSING

Приймання круглого лісу та складі підприємства

Дозволяє одним кліком прийняти ліс на склад підприємства з переробки круглого лісу, автоматично вивантажити дані та документи до CRM та бухгалтерії підприємства. Контроль обсягу, сортністі та якості.

Ефективне та вiдповiдальне управлiння зеленими насадженнями мiста. Для мiських рад, комунальних пiдприємств, пiдрядних компанiй

ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

GreenSpaces управляє всiма елементами зелених зон в просторовiй базi даних. До цих елементiв можна прив’язувати роботи, проблеми, оцiнки стiйкостi дерев, iнспекцiï, а також прикрiпляти документи та фотографiï, проводити оцiнки цих елементiв.

За допомогою рiзних типiв мiток можна iдентифiкувати елементи та стежити за всiма видами дiяльностi в зелених зонах.

Для дерев, меблiв та спортивного обладнання GreenSpaces передбачає процедури, якi фiксуватимуть перевiрки та роботи, без можливостi змiни даних в майбутньому.

_

Всi данi можуть вiдображати потреби користувача, в залежностi вiд його функцiональних обов’язкiв або доступiв.

1. ЄДИНА ​БАЗА ДАННИХ

Вся iнформацiя щодо дiлянок та ïх елементiв може бути переглянута в реальному часi всiма зацiкавленими сторонами, що мають вiдповiдний доступ.

2. ОБМІН ДАННИМИ

Календар робiт для кожноï дiлянки надається пiдрядникам та адмiнiстративним органам у виглядi детального перелiку завдань чи дiаграми анта. Кожен бачить дiяльнiсть в рамках своєï зони вiдповiдальностi.

3. ЛІЦЕНЗІЯ ЧИ СЕРВІС

GreenSpaces доступна як в якостi лiцензiï, так i у виглядi сервiсу з рiчним тарифом за використання. Договiр на пiдтримку та обслуговування гаранту оновлення до найновiшоï версiï програми.

4. ПЛАНУВАННЯ​

Роботи, оцiнка дерев, iнспекцiï можуть бути запланованi та приз- наченi рiзним користувачам. Автоматичнi процеси дозволяють програмувати подальшу дiяльнiсть у вiдповiдностi до результатiв перевiрок.​

5. ОФЛАЙН

Працюючи безпосередньо на дiлянцi, iнформацiя буде оновлюватися через мобiльний додаток, без пiдключення до мережi Iнтернет.

6. ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ​

GreenSpaces дозволя авторизованим користувачам експортувати та iмпортувати данi щодо iнвентаризацiй в рiзних форматах, що використовуються базами даних для зелених об’єктiв.

КОНТАКТИ

T&E GmbH,
Dr. Duisberg Str. 1,
D-94152 Neuhaus am Inn

Tel. mob.: +49 176 847 873 83
Tel.: +49 8503 924 89 22
Tel.: +49 8513 793 23 81
E-mail: mail@timber-equipment.de
www.timber-equipment.de

© Timber&equipment

Розроблено в Destra